Green Academy Vietnam
lầu 5 & 8 tòa nhà khang thông - số 67 nguyễn thị minh khai, quận 1 ho chi minh city vietnam

Tham quan kiến tập tại Glass Egg Digital Media

Back to search
11
Jan
2017-01-11T14:00:00+07:00
2:00 PM
5:00 PM
static google map
lầu 5 & 8 tòa nhà khang thông - số 67 nguyễn thị minh khai, quận 1 ho chi minh city vietnam
Add to "My Saved Events"

Tham quan kiến tập tại Glass Egg Digital Media

11
2:00 PM Jan
2017-01-11T14:00:00+07:00
lầu 5 & 8 tòa nhà khang thông - số 67 nguyễn thị minh khai, quận 1 ho chi minh city vietnam

More events by

Green Academy Vietnam