הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית
הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים jerusalem israel

מועדון משפט וספורט - מפגש שלישי ואחרון לסמסטר

Back to search
11
Jan
2017-01-11T13:00:00+02:00
1:00 PM
4:00 PM
static google map
הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים jerusalem israel
Add to "My Saved Events"

מועדון משפט וספורט - מפגש שלישי ואחרון לסמסטר

11
1:00 PM Jan
2017-01-11T13:00:00+02:00
הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים jerusalem israel

More events by

Boaz Shapiro