יעקב מכלוף פינת יצחק שמש, בית שאן

יום פתוח במדרשה

Back to search
11
Jan
2017-01-11T10:00:00+02:00
10:00 AM
1:00 PM
static google map
yitskhak shemesh street, beit she'an, israel
Add to "My Saved Events"

יום פתוח במדרשה

11
10:00 AM Jan
2017-01-11T10:00:00+02:00
yitskhak shemesh street, beit she'an, israel